Ekenäs Energis kunder nöjdast i nationell undersökning

Miljöfrågor blir allt viktigare för elbolagens privatkunder. Ekenäs Energi satsar bland annat på försäljning och installation av solpaneler. Bild: Pressbild

EPSI Rating Finlands färska undersökning visar att Ekenäs Energi har de nöjdaste kunderna bland elförsäljningsbolagen.

Undersökningen mäter företagets image, kundernas förväntningar, produkt- och tjänstekvalitet samt valuta för pengarna. Ekenäs Energi klarade sig utmärkt i alla kategorier.

Ekenäs Energi deltog i undersökningen för första gången i år och uppnådde ett resultat på 82,7 av maximalt 100 indexpoäng – 75 indexpoäng anses vara ett utmärkt resultat enligt EPSI Rating.

Priset viktigast

Undersökningen visar också att prisnivån fortfarande är den viktigaste faktorn vid val av elbolag. Också miljöfrågorna blir allt viktigare. Upp till två tredjedelar av kunderna vill att det egna elbolaget minimerar sin miljöpåverkan, deltar i projekt som stöder en hållbar utveckling samt erbjuder produkter och tjänster som följer etiska och hållbara tillvägagångssätt.

"Tacksamma"

– Undersökningen gav ett synnerligen positivt resultat och vi är ödmjukt tacksamma för den tilltro och lojalitet som våra kunder visade oss. Men vi har många saker som vi behöver jobba med. Syftet med undersökningen var att hitta de områden där vi behöver bli bättre, konstaterar Frank Hoverfelt, vd för Ekenäs Energi.

EPSI Ratings undersökning visar att Ekenäs Energis främsta styrkor är bland annat en lätt nåbarhet och en exceptionellt bra kundbetjäning. Kunderna upplever att Ekenäs Energi tar hand om sina kunder, hjälper till och uppfyller de förväntningar som kunderna har. Mest förbättringspotential finns i att utöka produktutbudet och utveckla en mer proaktiv kundbetjäning.

Lokala toppar

Lokala elbolag klarade sig också detta år bäst i undersökningen. Efter ettan Ekenäs Energi placerade sig Vasa Elektriska, Vanda Energi och Lahti Energia.

För undersökningen intervjuades 1 421 privata elkunder mellan den 23 oktober och 12 november.

Mer läsning