Ekenäs Energi får gå vidare med vindkraftsplaner

Ekenäs Energi får investera i vindkraft i norra Österbotten – fullmakt gavs av stadsutvecklingssektionen i går kväll. Bild: Mostphotos

Det kommunalt ägda aktiebolaget Ekenäs Energi har fått fullmakt att delta i investeringar i vindkraft i Österbotten genom Katternö Kraft, som bolaget redan äger aktier i.

Ekenäs Energi får gå vidare med sina planer på att investera i utbyggnad av vindkraft i norra Österbotten. Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gett bolaget fullmakt att delta i vindkraftsinvesteringen.

Ekenäs Energi äger redan vindkraftsandelar genom mankala-bolaget Katternö Kraft. Ekenäs Energi äger 10 procent av Katternö Krafts aktier.

Katternö Kraft äger i sin tur andelar i vindkraftsbolagen Rajakiiri och Puhuri som äger vindkraftsparkerna Puuska och Kopsa 2.

Kostnadsansvar

För Ekenäs Energi innebär investeringen ett kostnadsansvar på 4 miljoner euro.

– Det här beslutet innebär inte nödvändigtvis att vi kommer att betala ut 4 miljoner, men det innebär att vi bär ansvar för den här summan, säger Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt.

Mankala-principen innebär att delägarna i bolaget är skyldiga att, i proportion till sina ägarandelar, stå för kostnader. Principen innebär också att bolaget säljer den elektricitet som produceras till sina delägare till självkostnadspris.

Men varför inte bygga vindkraftsparker i Västnyland?

– Norra Österbotten och Lappland är de områden i Finland som har de bästa vindförhållandena. Visst blåser det här också, men en annan orsak till att det inte byggs här är att det är svårt att hitta områden att bygga på, svarar Hoverfelt.

Det är inte bara det att regionen är relativt tätbebyggd och vindkraftverk inte får anläggas för nära bebyggelse – försvarsmakten är en annan orsak:

– Den motsätter sig all utbyggnad av vindkraft i Finska viken. Vindkraftverken sägs försvåra försvarsmaktens övervakning, säger Hoverfelt.

Katternö Kraft har ännu inte fattat beslutet att man ska bygga ut vindkraften. Slutligt beslut väntas i maj 2019.

Mer läsning