Ekenäs Energi bygger ny kontorsbyggnad

Så här ska Ekenäs Energis nya kontor se ut. Byggstart blir det ännu i januari och i slutet av året ska byggnaden vara klar. Bild: JS bygg & design

Ekenäs Energi ska bygga ett nytt kontor på Pehr Sommars gata 2 i Ekenäs. Byggstarten sker i januari och byggnaden ska stå klar i slutet av 2020.

Ekenäs Energi har planerat nytt kontor redan länge och nu blir det av. Bakgrunden är att man vill sammanföra en större del av personalen till ett och samma verksamhetsställe. Verksamheten har utvecklats gynnsamt och samarbetet mellan bolagets anställda blir hela tiden viktigare.

– Nu kommer största delen av bolagets personal att finnas på samma plats. Vi tror att det här förbättrar bolagets interna kommunikation, sparar kostnader och skapar ännu bättre trivsel hos personalen, säger bolagets vd Frank Hoverfelt.

Den nya kontorsbyggnaden byggs vid Pehr Sommars gata 2. Det finns ett äldre tegelhus på platsen i dag som ska rivas. Ekenäs Energi anlitar lokala entreprenörer för byggarbetet.

I planeringen av byggnaden har man utgått från miljövänlighet och bra inomhusluft. Husets stomme byggs av korslimmat trä som även kallas CLT (förkortning av Cross Laminated Timber). CLT är en produkt i massivt trä och man kan säga att byggnaden blir ett modernt timmerhus.

– Vi valde det här byggmaterialet eftersom vi då får ett hus som är naturligt och plastfritt, vilket vi tror att är hälsosammare. Det är också ett modernt, robust och på så sätt hållbart byggmaterial, konstaterar Hoverfelt.

CLT är också ett klimatsmart alternativ, eftersom hus som byggs i trä binder kol långsiktigt. Husets tak har också planerats så att det är optimalt för solpaneler, och solpaneler installeras på hela södra taket.

På tomten, som bolaget själv äger, finns sedan tidigare Ekenäs Energis lager och depå. När det nya kontoret är klart flyttar Ekenäs Energis kundbetjäning till den nya byggnaden.

Mer läsning