Ekåsens huvudbyggnad säljs för att kunna saneras

Ekåsens huvudbyggnad ska saneras för miljoner för stadens förvaltning. Det finansieras genom ett leasingavtal som betyder att finansiären köper äganderätten till byggnaden. Bild: Arkiv

Stadsstyrelsen har beslutat sälja Ekåsens huvudbyggnad, F-huset, till Kommunfinans för drygt 770 000 euro.

Det här beror på att stadsfullmäktige har beslutat att saneringen av Ekåsens huvudbyggnad sker genom finansieringsleasing.

Det betyder att äganderätten till byggnaden övergår till finansiären som är Kommunfinans. Bolaget köper byggnaden till ett pris som motsvarar dess bokföringsvärde.

Staden fakturerar Kommunfinans på detta belopp. Leasingavtalets limit blir sålunda cirka 8,8 miljoner euro. Leasingavtalet uppgörs på 25 år. Staden har dock möjlighet att amortera köpesummans andel i ett tidigare skede.