Ekåsen förenar barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsternas personal trivs i sina nya utrymmen i Ekåsen i Ekenäs. Utrymmena är barnvänliga och pryds bland annat av väggmålningar elever i Ekenäs högstadieskola gjort.

Ekåsen fortsätter att växa som ett campus för Raseborgs stad. I mars i år flyttade barn- och familjetjänsterna till G- och O-husen på området. Där finns nu alla tjänster samlade – familjecenter, barnatillsyningsmän, barnskydd och rehabiliteringens ergo- och talterapeuter.

De nya, ljusa och fräscha utrymmena är speciellt anpassade för barn så att de ska känna sig välkomna. Det har bland annat förverkligats med färggranna väggmålningar, lekplatser och fotbollsplan.

– En av de bästa sakerna med våra nya utrymmen är att vi nu alla finns på ett och samma ställe. Det blir lättare för familjer att hitta hit och vi kan samarbeta bättre, säger ledande socialarbetare Kristina Gröning-Johansson.

Personalen flyttade till Ekåsen i mars. Socialarbetarna hör till dem som flyttat runt en hel del.

– Det har blivit ungefär en flytt per år fram och tillbaka mellan Ekenäs och Karis. Nu vill vi inte flytta mer, säger socialarbetare Lenita Lehtikangas.

Theresa Vihlman, enhetschef för barn- och familjetjänster, säger att det länge varit en dröm att hela enheten skulle vara under samma tak.

– Vi skulle ha det lite som ett barnens hus. Hela enheten fick vi dock inte att rymmas under samma tak, utan det blev en fördelning mellan O- och G-huset. Konceptet blev bra ändå, säger Vihlman.

Alla på ett och samma område

Barn- och familjetjänster består av förebyggande verksamhet inom Familjecentret, reparerande verksamhet samt familjerättsliga tjänster. Det viktiga är att det ska vara lätt att kontakta Familjecentret.

– För att invånarna i Raseborg ska bli bekanta med O-huset och känna sig välkomna kommer vi i höst att börja med något som heter Familjens temakafé där föräldrar kan diskutera kring olika teman som berör föräldraskap, säger Gröning-Johansson

Familjens temacafé kommer att ordnas en gång i månaden och teman är bland annat hur man lever med en tonåring och att sätta gränser för småbarn.

– Vi hoppas också på att ha ett babykafé på sikt, säger Gröning Johansson.

– Man får gärna komma med andra idéer om teman som skulle kunna behövas och idéer om hur man kunde samarbeta med den tredje sektorn, tillägger Vihlman.

I O-huset håller Raseborgs familjecenter till och i G-huset finns ergo- och talterapeuterna, barnfysioterapeuten, samt barnatillsyningsmännen och barnskyddets social- och familjearbetare.

– Många av klienterna besöker ju flera av dessa och det blir mycket lättare för dem när vi samlats på ett ställe. Man kan ha grupper tillsammans till exempel, säger enhetschefen för rehabilitering, Michael Westerlund.

Personalen är allmänt nöjd med miljön och läget.

– Det är en underbar plats som vi håller till på. O-huset är lätt att hitta då det ligger vid vägen och G-huset är mer naturnära, säger Gröning-Johansson.

Ungdomar och barn involverade

Det finns bland annat stora grupputrymmen, lekverksamhet som ska stödja relationen mellan föräldrar och barn och en äventyrsbana i ergoterapiutrymmena.

– Det är väldigt öppet här och det känns genast familjevänligt då man kommer in. Det är inte som en labyrint där man inte hittar något. Vi vill att det ska kännas tryggt här, säger Vihlman.

– Då man jobbar med barn måste man anpassa dig efter dem. De blir lätt uttråkade om de bara sitter på en stol och pratar. Därför får de exempelvis leka, modellera och annat roligt, tillägger Westerlund.

Utrymmena pryds också av väggmålningar som skapats av niondeklassare vid Ekenäs högstadieskola.

– Raseborg är ju en barnvänlig kommun och därifrån kommer den här idén. En tillvalsgrupp i bildkonst har målat dem under ledning av läraren Roger Engblom. Dagisbarn har fått önska motiven, säger Westerlund.

Önskemålen var allt från färger till djur och natur.

– Det blev fantastiskt bra. Man kan se Pippi Långstrump, Peter Pan och olika årstider på väggarna. Genom det här projektet fick ungdomarna dessutom se utrymmena, säger Vihlman.

– Ungdomarna är väldigt duktiga. Det var roligt att ha dem här i flera dagar. Det var liv och rörelse med hög musik och trevlig stämning. Så ska det vara, säger Gröning-Johansson.

De lyfter också på hatten åt gårdskarlen Kaj Kopra som hjälpt till för att förverkliga de nya utrymmena.

– Det är mycket tack vare honom, han har varit väldigt duktig. Han har putsat upp gårdarna och gjort allt möjligt för oss. Det betyder mycket att ha en person som han, säger Westerlund.

Medborgarnas vardagsrum

Talterapeut Sonja Tuxen Borlaug och ergoterapeut Emma Fuchs säger att alla rum är väldigt ljusa och öppna, vilket gör det lätt att arbeta.

– Det som också är skönt är att vi kan konsultera varandra i och med att vi sitter nära varandra, säger Fuchs.

Andra positiva saker med utrymmena som nämns är inomhusluften och det faktum att alla rum är större.

– Vi sitter flera tillsammans i samma rum i och med att vi gör mycket hembesök. Våra kontor är mycket större nu, vilket är skönt, säger Anette Lindberg på barnskyddet.

– Det enda som kunde vara lite bättre är våra personalrum. Köket och kafferummet är ganska litet, säger socialarbetare Maaret Manninen.

Personalen hoppas att alla ska trivas lika bra som de gör i de nya utrymmena. De hoppas också att det blir lättare för alla att ta kontakt med dem.

– Ekåsen ska vara som ett vardagsrum för medborgarna, säger Theresa Vihlman.