EIF får inte vistas gratis på Raseborgsvägen 5

Kassaflödet är minimalt för EIF:s fotbollssektion vintertid. Men staden vill inte gå med på några hyresfria månader för det. Bild: Arkiv

Staden vill inte låta EIF husera gratis i lokalerna på Raseborgsvägen 5. Stadsstyrelsen beslutade att avslå EIF:s fotbollssektions anhållan om hyresfrihet för vintermånaderna.

EIF:s fotbollssektion har sedan några år tillbaka hyrt in sig i lokalerna på Raseborgsvägen 5 där bland andra Axxell tidigare verkat. EIF har bland annat omklädningsrum, kansli och kafé i husets nedre våning.

Fotbollssektionen anhåller om hyresfrihet för perioden november 2017–mars 2018 eftersom föreningens intäkter är små och hyrorna blir betungande för föreningen under denna period. Under övriga tider av året är EIF:s fotbollssektion redo att betala avtalsenlig hyra för lokalerna.

Dessutom önskar man att fastighetsskatten för fotbollshallen i Västerby, Ekenäshallen Ab, ersätts av staden. Fastighetsskatten uppgår till 638 euro. Föreningen åberopar att hallen kan betraktas som allmännyttig.

Stadsstyrelsen beslutade i måndags att avslå EIF fotbollssektions anhållan om hyresfrihet. Däremot är man villig att bevilja ett bidrag som motsvarar fastighetsskatten för fotbollshallen. Man förutsätter dock att hallbolaget lämnar in ett rättelseyrkande angående skatten och gör en anhållan om status som allmännyttigt samfund.