Egen marknadsföring i Ingå

Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu föreslår att kommunerna i västra Nyland ska förnya avtalet med dem som går ut i april nästa år. Lumo ansvarar för utvecklingen och främjandet av utvecklandet av turismen i västra Nyland samt effektiverar marknadsföringen.

Kommunens näringsarbetsgrupp i Ingå att avtalet inte ska förnyas. I stället föreslår de att kommunen ska använda pengarna som sparas in genom att inte förnya avtalet på sin egna imagemarknadsföring.