Staten vill inte utreda mer spårutrymme på kustbanan – kommunerna överväger att göra det själva

De västnyländska kommunerna överväger att beställa en egen utredning över hur man kunde bygga fler platser där tåg kan mötas på kustbanan. – En nödvändighet om trafiken ska öka, säger VR:s planeringsdirektör.

Tågen slutade stanna vid Ingå station i mars 2016.
Mira Strandberg
01.09.2021 09:30 UPPDATERAD 02.09.2021 14:02
Det finns för få alternativa scenarier för utvecklingen av kustbanan, anser den arbetsgrupp som i drygt ett och ett halvt år lobbat för utvecklingen av kustbanan. Trafikledsverket har gjort kalkyler för tre stora projekt för att förbättra kustbanan. Projekten har en prislapp på allt från 220 miljoner till tre miljarder euro. Kustbanegruppen har framfört till högsta ledningen i flera instanser att man borde utreda vad det skulle kräva och hur mycket det skulle kosta att förbättra mjuka områden på kustbanan men också göra den delvis tvåspårig så att tåg kunde mötas på flera ställen.