Tidigt bruk port till missbruk

Grunden till missbruk läggs ofta i ung ålder, därför är insatser bland unga oerhört viktiga. Men också bland föräldrar och vårdnadshavare behövs det – dels för att skapa stödjande nätverk, dels för att de ska få verktyg att hjälpa ungdomarna.

Hjärtat. I det här rummet ges öronakupunktur gratis två gånger i veckan. Det är fritt för vem som helst som känner att den kan ha hjälp av det att dyka upp. Akupunkturen ges tisdagar och fredagar klockan 13–14. Här erbjuds också samtal i grupp som vem som helst också kan delta i, berättar Monica Kainulainen och Bodil Strandström.
Elevvården vid Ekenäs högstadieskola har de senaste månaderna blivit kontaktade av oroliga föräldrar och elever om användningen av bland annat tobak och stora mängder alkohol. Även cannabis har dykt upp i diskussionerna.
– Också vi inom elevvården är oroliga och vill uppmärksamma alla vårdnadshavare om det här problemet, säger skolkurator Åsa Olin vid Ekenäs högstadieskola.
Elevvården och Raseborgs familjecenter erbjuder därför alla intresserade vårdnadshavare möjlighet att delta i en föräldragrupp där man stöttar varandra och förbereder sig för diskussioner med sina barn kring frågor om tobak, alkohol och droger.
– Vi håller en första träff den 14 februari i Ekenäs högstadieskola och kör sedan i gång på riktigt efter sportlovet, säger Åsa Olin.
Det är hon och Bodil Strandström på Raseborgs familjecenter som skickat ut inbjudan till föräldrarna i Ekenäs högstadieskola.

Allt yngre brukar

Bodil Strandström är sjukskötare och arbetar med förebyggande mental- och missbrukarvård på familjecentret. Hon möter barn och unga under 18 år i sitt jobb och bekräftar att användning av både droger och alkohol kryper ganska lågt ner i åldrarna. Västnyland och Raseborg är inte annorlunda än andra ställen i landet.
– Alla unga dricker inte, det sker klickvis. Men vi har 14-åringar som tycker att en sexpack vartannat veckoslut inte är så mycket, säger Bodil Strandström.
Chockerande nog finns det föräldrar som tycker det är okej att ungdomarna dricker, säger hon.
– Det finns de som anser att alkohol är bättre än droger. Men det enda som är bättre med alkohol är att man vet vad flaskan innehåller, om man köper den i butiken.
Att en del föräldrar köper ut några flaskor cider eller öl till sin ungdom med motiveringen att "man vet vad de dricker" rimmar lika illa i dag som förr.
– För det första är det oetiskt och olagligt att köpa ut alkohol åt barn. Men dessutom har man ingen koll på att barnet faktiskt bara dricker den mängden. Dricker man litet så kan begäret växa och omdömet svika och man vill ha mer.

Ju senare debut desto bättre

Att ungdomar testar gränser och till exempel dricker är ingen nyhet, men i dag vet man mera om vad tidig drog- och alkoholdebut kan innebära i det vuxna livet:
– Risken för alkoholproblem som vuxen minskar med 50 procent om man kan skjuta fram debutåldern med fem år, säger Bodil Strandström.
Skolarbetet lider också, eftersom alkohol dämpar vissa receptorers aktivitet i hjärnan vilket försämrar både inlärning och minne. Att börja dricka tidigt, då varken kropp eller hjärna vuxit klart, kan även ha andra långtgående följder.
– Det finns studier som visar att 40 procent av dem som börjat dricka alkohol i 11–14 års ålder har alkoholproblem som vuxna, säger Bodil Strandström.
Detsamma gäller för användning av droger som ung – ju tidigare man testar, desto större är risken för missbruk som vuxen.
Familjecentret har ett tätt samarbete med missbrukarenheten i nyöppnade Raseborgs mentalvårdscenter.
– Familjecentret kan fungera som en tunnel som fångar upp och hänvisar klienter till rätt vårdställe eller rätt serviceställe, bland annat till oss, säger Monica Kainulainen, servicekoordinator vid missbrukarenheten.

Remiss behövs inte

Att nybyggda Raseborgs mentalvårdscenter ligger så centralt som det gör hoppas Monica Kainulainen ska hjälpa till att avstigmatisera psykisk ohälsa och missbruk.
– Att tala öppet om missbruk är ett annat sätt att motarbeta stigmatiseringen, säger Bodil Strandström.
– En sådan här byggnad ska inte ens behöva finnas ute i periferin. Den ska få finnas här, centralt mitt bland oss. Och tröskeln att komma hit till missbrukarenheten ska vara låg. Man behöver ingen remiss.
Monica Kainulainen säger att det räcker med att man själv tycker man dricker för mycket, spelar för mycket eller känner att det man gör är någon form av missbruk.
– Det kan handla om droger eller sex också. Jag föredrar nästan att tala om att man är allergisk för det man missbrukar, så att folk förstår vad det handlar om. Om du är allergisk för nötter ska du låta bli att äta nötter, säger Bodil Strandström.
Också anhöriga kan vända sig till enheten.

Gratis akupunktur

Ett sätt för Raseborgs mentalvårdscenters missbrukarenhet att visa att man vill vara en naturlig del av samhället är genom att erbjuda gratis öronakupunktur tisdagar och fredagar klockan 13–14.
– Akupunktur kan ges för alla sorters abstinens, inte bara abstinens efter droger eller alkohol. Det kan också hjälpa mot sömnproblem. Det är fritt för vem som helst att komma in om den tror den kan ha nytta av öronakupunktur, säger Monica Kainulainen.
Här erbjuds även samtal i grupp som vem som helst likaså kan delta i om man känner att man vill samtala med andra.

Sedan 2016 är missbrukarvården en öppenvårdsenhet för missbrukare och deras anhöriga.

Statistik

Raseborgs familjecenter tog emot 466 orosanmälningar 2017. På en del barn inkommer flera anmälningar, men det oaktat får flera hundra Raseborgsbarn service via familjecentret på årsnivå.
Missbrukarenheten vid Raseborgs mentalvårdscenter har å sin sida omkring 450 klienter på årsnivå. Antalet besök var 4 400 år 2017.

ANDRA LÄSER