Täktervägen ska flyttas senare – först ska den jämnas ut

Om hela det nya företagsområdet Ingåport byggs kräver NTM-centralen en tunnel under stamvägen. Det blir för dyrt. Därför ska planen delas upp i mindre bitar.

Livligt. Korsningen mellan stamväg 51 och Täktervägen måste förbättras om trafiken ökar.

I sitt utlåtande om planförslaget för Ingåport kräver NTM-centralen att korsningen mellan stamväg 51 och Täktervägen förbättras innan företagsområdet byggs ut. I praktiken betyder det att anslutningen till Täktervägen söder om stamvägen ska flyttas 135 meter västerut och en tunnel för fotgängare och cyklister byggas mellan korsningarna.

Att flytta väganslutningen kostar enligt en beräkning som gjorts 2016 drygt 2,1 miljoner euro.

– Eftersom vi antar att kommunen just nu inte är beredd att investera två miljoner i det så har vi beslutat att dela upp planen i mindre delar. Det är också pengar som det är svårt att få tillbaka bara genom tomtförsäljning, säger planläggningsarkitekt Aija Aunio i Ingå.

Den nuvarande korsningen räcker för den nuvarande trafikmängden, men om trafiken ökar måste korsningen förbättras. Därför är det möjligt att senarelägga flytten av korsningen. Däremot är det ännu oklart om också tunneln för fotgängare och cyklister kan skjutas upp eller inte. Kommunen förhandlar fortfarande med NTM-centralen om frågan. En tunnel under stamvägen kostar enligt beräkningar 290 000 euro. Därtill kommer 45 000 euro för de gång- och cykelleder som behövs.

Täktervägen ska sänkas

Förslaget, som behandlas i byggnads- och miljönämnden på tisdag, är att kommunen börjar med att planlägga den del av området som ligger öster om Täktervägen. Täktervägen betecknas som gata i planen, vilket innebär att kommunen har ansvaret för underhållet av det kring 200 meter långa avsnitt som hör till området. I första skedet av utbyggnad skulle den här delen Täktervägen jämnas ut så att höjdskillnaderna blir mindre. Då är det också lättare för tung trafik att ta sig in till bensinstationen vid stamvägen.

– Ungefär en meter skulle hyvlas från det högsta stället på Täktervägen. Det underlättar också situationen vid korsningen till bensinstationen, säger Aunio.

Ifall området kan planeras utan tunnel skulle byggkostnaderna bli 600 000 euro.

ANDRA LÄSER