Ingå ser mot sommaren

En brygga för kanoter och roddbåtar, ett fågeltorn och mera djur som betar. Det är några av Ingås planer för sommarsäsongen.

Landskapsvård. Också i år är det meningen att får ska sköta landskapet i Ingå.
Ingå kommun har kopplat på kreativiteten inför sommarsäsongen. På kommunstyrelsens möte i måndags godkändes en rad åtgärder för ökad trivsel under sommaren. Navet i sommarverksamheten kommer att finnas i biblioteket, som under sommaren ska vara öppet mellan klockan åtta och klockan 20.
– Vi ska ha vår turistinformation i biblioteket. Vi kommer att anställa ungdomar och utbilda dem, och de får sköta både turistinfo och gästhamnen, säger Ingås kommundirektör Jarl Boström.
Förutom i biblioteket ska kommunen också ha turistinformation i galleri Karaija, där en kommunalt anställd ungdom också ska betjäna turister. Därtill uppstod en helt ny idé under måndagens styrelsemöte.
– Vi ska utreda möjligheten att turistinformation ute på jordpiren i någon slags kiosk eller liten stuga.

Låg brygga och fågeltorn

Förutom turistinformation och gästhamn satsar kommunen också på andra naturnära åtgärder. Vid stenbryggan nordost om jordpiren är det meningen att kommunen ska inrätta en brygga för kanoter, jollar och roddbåtar.
– Närmast funderar vi på att skaffa dit en pontonbrygga eller någon annan lätt lösning. Det ska vara en plats där man kommer ut med kanoter och små båtar, alltså måste bryggan vara tillräckligt låg, säger controller Ilkka Rissanen.
En annan idé har kommunen fått via kundrespons på kommunens webbplats: att bygga ett fågeltorn på Lilludden.
– Det är en idé som vi nappar på men nu är det frågan om ifall vi kan bygga ett sådant på ett ekonomiskt vettigt sätt, säger Boström.

Får och kor får sommarbete

Som i fjol vill kommunen också i sommar satsa på landskapsvård med hjälp av djur. Får kommer igen att beta i fårhagen mellan rinken och småbåtshamnen. Fåren kommer från Lena Ingbergs gård.
– Men längre norrut därifrån blir det för vått för får. Så då tänkte vi att de landskapsvårdande djuren kanske kunde vara kor. Nu måste vi utreda om vi kunde få låna kor av någon, säger Rissanen.
Till sommarförberedelserna hör också en uthyrning av Café Wilhelmsdal för tiden 1.5–31.8 och konkurrensutsättning av glasskioskverksamheten i centrum.
ANDRA LÄSER