Eero Koli om stadsdirektörens anmälan: "Jag kan inte vara tyst"

Eero Koli anser att han inte gått till personligheter mot stadsdirektör Denis Strandell. Bild: VN-ARKIV

Fullmäktigeledamoten Eero Koli i Hangö anser inte att han gjort sig skyldig till osakligt beteende.

Hangö stadsstyrelse beslutade vid sitt möte i måndags att begära in ett utlåtande av Eero Koli om den anmälan om osakligt beteende som stadsdirektör Denis Strandell har gjort. Anmälan gäller fullmäkti...