Att sörja i grupp kan vara en hjälp i processen

Det finns varken ett rätt eller fel sätt att sörja, men de flesta brukar känna att socialt umgänge underlättar då en nära anhörig gått bort. Det menar diakon Kristiina Hiltunen i Karis svenska församling.

Sofia Westerholm
05.11.2016 12:00
Församlingen försökte samla ihop en sorgegrupp som skulle träffas fyra gånger under hösten, men bara två personer anmälde sig så gruppen inhiberades.
– Men vi har beredskap att starta en grupp ifall det finns behov. Vi kommer att försöka på nytt under vårvintern, säger Hiltunen.
– Det är helt naturligt att sörja och det ska man också få göra. Ibland kan dock sorgen bli på och detta kan vara ett ypperligt sätt att få den normaliserad. Man inser att alla går igenom detsamma och att det finns en framtid trots allt.
I en sorgegrupp får man fritt dela erfarenheter om sin vardag och sin sorg. Under sista träffen ligger fokus på att fundera hur man ska gå vidare i livet. Karis församling ordnade sin första sorgegrupp redan 2006.
– Under träffarna får man prata om man så vill, men det är lika okej att sitta tyst och lyssna. Alla sörjer på olika sätt och har även rätt att göra det. Helt tyst har det ändå aldrig blivit i gruppen, säger Hiltunen.
Hon nämner även att stämningen ofta är mycket positivare än man kunde tro.
– Vi skrattar mycket och ofta då vi pratar om och minns dem vi mist.
Också Ekenäsnejdens svenska församling har beredskap att starta en sorgegrupp om det finns behov.
Finlands evenagelisk-lutherska kyrka har inför allhelgona i år samlat ihop material kring sorg, förlust och död på adressen www.allhelgona.fi. Här finns personliga berättelser av personer som mist någon nära och kär, fotografier, musik och länkar till hjälp och stöd.

ANDRA LÄSER