Spillvärme från Tytyri pumpas in i Lojos fjärrvärmenät

I Lojo tar man tillvara spillvärmen från en kalkugn i Tytyri gruva. Spillvärmen används i Lojos fjärrvärmenät och utgör omkring 10 procent av den totala energimängden.

Tytyris gruvchef Esko Niemelä och Lojos energibolag Lohers vd Markus Tamminen vid kalkugnen i Tytyri i Lojo.
Johanna Lemström
03.03.2018 07:41
I Nordkalks kalkgruva i Tytyri i Lojo produceras värme som en biprodukt. Värmen frigörs i gasform vid processen då de kalkstensbaserade produkter som företaget tillverkar kyls ned.
I stället för att låta spillvärmen gå förlorad tas den till vara och pumpas in i Lojos fjärrvärmenät.

10 procent av all fjärrvärme

Det är inte fråga om några obetydliga mängder – hela 10 procent av fjärrvärmenätets totala energimängd, uppger man på Nordkalk.
År 2017 producerade produktionsanläggningen i Tytyri hela 14,7 gigawattimmar fjärrvärme. En liten del av energin användes för att värma de egna byggnaderna, medan resterande 14 gigawattimmar gick in i fjärrvärmenätet – vilket alltså motsvarar 10 procent av nätets totala energimängd.
Merparten av de hushåll som är anslutna till fjärrvärmeverket finns i höghus – men omvandlat skulle den energi som produceras i Tytyri kunna värma 700 egnahem som använder i medeltal 20 megawattimmar energi om året.
Nyttan av att ta till vara spillvärmen är i samklang med både Nordkalks och energibolaget Lohers miljömål. Loher strävar bland annat efter att få ner sina koldioxidutsläpp.
– Samarbetet med Tytyri har varit fruktbart, säger Lohers vd Markus Tamminen.
Mängden spillvärme varierar från år till år.
Också Nordkalks enheter i Pargas och i svenska Köping producerar spillvärme. I fjol uppgick spillvärmen de producerade till totalt 82 gigawattimmar.

ANDRA LÄSER