Sjukhuset mister 100 operationer

Gynekologiska operationer ska inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS framöver utföras endast vid sjukhus som har förlossningsavdelningar.

Från årsskiftet är det sannolikt stopp för gynekologiska operationer vid Raseborgs sjukhus. Sjukskötare Johanna Lindblad och överläkare Erja Hiltunen jobbar vid Kvinnopolikliniken.
Vid sjukhusen i Borgå och Ekenäs ska inga gynekologiska operationer utföras efter årsskiftet. HUS tjänstemannaledning har bestämt att de här operationerna flyttas från Borgå och Raseborg till Lojo, Helsingfors och Hyvinge. I Ekenäs utförs cirka 100 gynekologiska operationer per år.
Beslutet motiveras med att sjukhusen i Ekenäs och Borgå saknar förlossningsavdelningar.

Närservice i högsta grad

Det här upprör sjukhusdirektör Gabriela Erroll vid Raseborgs sjukhus.
Det finns ingenting som säger att en gynekologisk operation – som till exempel en skrapning – skulle kräva tillgång till en förlossningsavdelning, konstaterar hon.
– De här ingreppen har ingenting med förlossningar att göra, men desto mera med närservice. Ska man faktiskt behöva ta sig till Lojo för en skrapning? Tanken strider mot min uppfattning om vad närservice är.
Det här är inte första gången sjukhusets verksamhet naggas. BB minns alla och nyligen miste sjukhuset protesoperationerna.
– Det hade att göra med centraliseringsförordningen som förutsätter minst 600 operationer per år och vi hade 300, säger Gabriela Erroll.
Ingrepp i öron, näsa och hals utförs fortfarande på sjukhuset. Inom ortopedin görs operationer av händer och fötter. Också gastrokirurgi utförs på sjukhuset – liksom urologiska ingrepp, främst prostataingrepp. Totalt görs 2 000 ingrepp på sjukhuset i år, vilket är 600 färre än tänkt.
Också SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är bekymrad:
– Jag är mycket oroad över centraliseringen i Nyland. Borgå och Raseborgs sjukhus ska få utvecklas, inte avvecklas. Öst- och västnylänningarna förtjänar sjukhus som erbjuder vård inom flera olika områden, säger hon.

Ingen vinst

Planerna för de gynekologiska operationerna framgår i HUS budgetförslag för 2019, i en passus om förändringar i verksamheten. Budgeten för 2019 är inte färdigbehandlad av HUS styrelse, det slutliga beslutet tas av HUS fullmäktige i december.
Någon ekonomisk vinst skulle förändringarna inte betyda.
– Det är ett fullständigt nollsummespel att flytta våra 100 operationer till exempelvis Lojo eller Mejlans, säger Gabriela Erroll.
De västnyländska kommunerna betalade i fjol cirka 130 000 euro för de gynekologiska operationer som utfördes vid Raseborgs sjukhus.
– Ur kommunernas synvinkel är det inte någon skillnad var de görs, summan är densamma.

"Räddar inte andra sjukhus"

Överläkare Erja Hiltunen, avdelningsläkare på Kvinnopolikliniken vid sjukhuset i Ekenäs, säger att HUS knappast kan rädda någon verksamhet vid något annat sjukhus med att ta bort de gynekologiska operationerna från Raseborgs sjukhus.
– Det räddar inget fast man nog försökt motivera med att det ger personalen vid de mottagande sjukhusen mera jobb.
Men att plocka bort service från sjukhuset i Ekenäs kan påverka personalen här på flera sätt – dels så att sjukhusets attraktion som arbetsplats sjunker, dels så att den kvarvarande personalen får mindre jobb, vilket har konsekvenser.
– Vi måste övergå till fyra dagars arbetsvecka från årsskiftet, säger Erja Hiltunen.
En av avdelningens specialläkare har sagt upp sig, själv jobbar Erja Hiltunen redan nu deltid. För sjukskötarna på Kvinnopolikliniken förkortas arbetsveckan, om alla kan jobba kvar är oklart.
Sjukskötare Johanna Lindblad, barnmorska i grunden, är uppgiven. I tiotals år har man på hennes arbetsplats levt med olika hotbilder.
– 2010 stängde förlossningsavdelningen. Argumenten för att stänga höll inte, det är ett sår ännu. Och nu är operationerna hotade. Sedan blir bara det polikliniska kvar. Det är jättesynd.
ANDRA LÄSER