Större företag använder sig oftare av lönesubventioner

Endast 12 procent av de finska företagen har de senaste två åren anställt personal som har fått lönesubventioner av arbets- och näringsbyråerna, visar en ny enkät som Företagarna i Finland har låtit göra.

Det är främst företag med fler än tio anställda inom industrin eller servicebranschen som anlitar lönesubventionerad personal.

Det är främst företag med fler än tio anställda inom industrin eller servicebranschen som anlitar lönesubventionerad personal.

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för att täcka 30 till 50 procent av kostnaderna för att anställa en arbetslös arbetssökande.

Hela 69 procent av företagen uppgav att de lönesubventionerade anställningsförhållandena fortsatte efter att utbetalningen av subventionerna hade upphört. Nästan 20 procent av företagarna anser att det nuvarande systemet med lönesubventioner fungerar dåligt eller synnerligen dåligt.

– Varje nytt jobb är viktigt, men lönesubventionerna är inte avgörande när det gäller att höja sysselsättningsgraden. Vi behöver framför allt strukturella reformer som gör det lättare att anställa ny personal, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula på Företagarna i Finland i ett pressmeddelande.

Kantar TNS gjorde på uppdrag av Företagarna i Finland en enkät om lönesubventioner. Enkäten bygger på intervjuer med 1 007 företagare som gjordes under de två första veckorna i december.

ANDRA LÄSER