Insändare: Kandidater går till val med släckta lyktor

07.11.2022 09:18
Man kan undra hur många som överhuvudtaget känner något intresse alls för ett församlingsval. Situationen har blivit värre och det tyder på att deltagandet blir ännu sämre än senast då procenten var 14. Och i en del församlingar långt under 10.
Med andra ord är det demokratiska värdet mycket litet. Möjligheten att få rösta uppskattas inte. Och vad är det för fel på kandidaterna då det är som de skulle gömma sig under jorden och vara rädda för att möta väljarna.
I press och media har valet knappt alls kommit till synlighet. Kandidaterna är frånvarande och döljer sina åsikter och berättar inte vad de står för och hur de önskar fylla sin uppgift som kyrklig beslutsfattare.
Ändå är kyrkans utmaningar många och flera lösningsmodeller borde presenteras. Folkkyrkan har förlorat över en miljon medlemmar och största delen under de senaste tjugo åren. Nu hör under 70 procent till vår kyrka. Men i en del av de största städerna under hälften. Utträdena beror inte på att de flesta av dem som utträder skulle ha förlorat sin tro utan på andra orsaker.
Församlingen känns för fjärran och dess verksamhet intresserar inte och kontakt sker främst genom förrättningar. Desto mer fjärran kyrkan blir desto mer ökar risken för utträden.
Ett stort fel är att kyrkan alltför mycket önskar ta rollen som förmyndare för självständig valfrihet. Vi har föreningsfrihet i landet och alla får välja att tillhöra en förening eller organisation eller låta bli. Valfriheten är även stadgad i grundlagen. Kyrkan har aldrig respekterat det utan bestämmer att det är hemadressen som avgör till vilken församling en medlem måste höra. Naturligtvis borde valet vara fritt.
Kyrkostyrelsen är ett annat stort problem för den kyrkliga friheten och demokratin och för de folkvalda ledamöternas självständighet. Den kan hindra församlingars beslut att till exempel sälja skogar, jordbruksmarker, fastigheter eller annan egendom. Om den tycker att priset är för lågt och vinstbegäret inte är tillräckligt. Kyrkostyrelsen, där även flera biskopar ingår, ger inte mycket värde åt Jesus förkunnelse och påbud gällande detta. Jesus varnade ofta för faran att ägna sig åt girighet och att samla rikedomar på hög och därmed göra penningdyrkan till en avgud. De följder han sa att detta leder till avstår jag att här citera.
Kyrkan har många hundratals miljoner i placeringar och egendomar i skogar, marker och överflödiga fastigheter. Den spelar på börsen för att se var den bästa vinsten ges. Kyrkostyrelsen är den främsta rådgivaren till detta och biskoparna hukar sig.
Det dör varje dag flera tiotusentals barn och unga medmänskor i undernäring som förorsakat svält och sjukdomar. Jag kan inte föreställa mig att Jesus skulle gå förbi ett svältande barn med uppsvullen mage och flugor på kroppen och säga att han har inte tid nu för han ska till börsen för att se vilka placeringar som avkastar bäst. Det vore orsak för vår kyrka att vakna upp och för kyrkliga beslutsfattare och biskopar att rycka upp sig.
Därtill borde naturligtvis församlingarna ordna informationstillfällen där kandidater skulle utfrågas av en debattledare och publiken skulle få ställa frågor. Här lokalt har församlingen i Ekenäs ordnat sådant tillfälle och det är motiverat. I Karis erbjöd församlingen åt de två valmansföreningarna att komma till likadant tillfälle men de var inte intresserade. De vill gå till val med släckta lyktor. Församlingsmedlemmarna ska gå till val utan att veta vad kandidaterna tycker i frågor som de kunde tillställas.
När församlingars kontaktyta försvagas är det till nackdel och viktigt vore att öka tillgängligheten. I Karis hade de två församlingarna i flera år ett utrymme på gågatan som träffpunkt och kostnaden var liten. Det ville församlingsråden indra utan någon som helst ekonomisk orsak. I det församlingsråd jag tillhör var jag enda som stödde fortsättning. En diakon sa att det var tråkigt beslut och hon tycker att vi borde uppföra ett litet kapell i centrum av Karis. Det är rätta tankegångar och den rika samfälligheten skulle inte ha brist på pengar till det.
Vi har läst i pressen att samfälligheten ska höja nivån för tomterna med 15 procent och det bör ses som oskäligt i tider då vi kämpar med rekordhöga elkostnader. En sänkning med 15 procent hade varit riktigare. En ökad respekt och mottaglighet för Jesus budskap vore välkommet. Rösta gärna för det finns kandidater som vill vara lyhörda för kyrkans Herre och arbeta för en rättvisare kyrka.
Bo Holmberg , Karis

ANDRA LÄSER