Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm: Just nu finns bara två alternativ för Liljedahlsgatans boende i Ekenäs

Stadsstyrelsen i Raseborg har två alternativ – antingen avbryter man upphandlingen i fråga om det planerade äldreboendet vid Liljedahlsgatan i Ekenäs eller så väljer man en entreprenör. Det går inte att sätta just den här upphandlingen på paus och vänta på bättre tider.

Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm, SFP, säger att det behövs flera boendeplatser för seniorer i Ekenäs. Frågan är om staden kan ta risken att bygga boendet man planerat vid Liljedahlsgatan utan garantier om att välfärdsområdet hyr byggnaden då den eventuellt är klar.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
30.09.2022 06:17 UPPDATERAD 30.09.2022 15:31
Stadsstyrelsens ordförande i Raseborg Anita Westerholm, SFP, säger att staden har två alternativ för det resurserade serviceboendet staden planerat bygga vid Liljedahlsgatan i Ekenäs.

ANDRA LÄSER