Låt kandidattestet hjälpa dig att hitta rätt

Det vore ju hemskt att märka att man egentligen tänker lika med folk från fel parti.

01.03.2019 06:10
Förhandsröstningen i riksdagsvalet börjar om en månad. Ur väljarens synvinkel är det finländska parlamentsvalet rätt jobbigt. Vi har sammanlagt närmare tjugo registrerade partier och andra organisationer som ställer upp i valet. Det finns en otrolig mängd kandidater i alla valkretsar. En sådan mångfald gör det mer sannolikt att alla kan hitta en lämplig kandidat, men det kräver också mycket arbete.
Det är därför föga förvånande att Finland har varit en pionjär när det gäller användningen av valkompasser. Det första kandidattestet publicerades av Yle i samband med Europaparlamentsvalet 1996, alltså bara några år efter att den första offentliga internetsidan över huvud taget öppnades i världen.
Numera används kandidattest allmänt i västerländska demokratier. En alltjämt växande andel väljare rapporterar att kandidattest har haft en inverkan på hur de röstat. I många fall har de till och med varit en avgörande faktor. Enligt en surveyundersökning, som gjordes i samband med riksdagsvalet 2015 med ett representativt urval röstberättigade i Finland, sade 36 procent av respondenterna att kandidattestet påverkade deras val av kandidat i riksdagsvalet 2015.

ANDRA LÄSER