Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 10 oktober–21 oktober 1922.

VN 19 oktober 1922
16.10.2022 12:01 UPPDATERAD 16.10.2022 14:17
TEATERKLUBB. I Hangö har bildats en teaterklubb. Till ordförande i styrelsen har utsetts bankdirektör Vald. Grönblom, till viceordförande fru Agnes Zweygberg, till sekreterare redaktör T. Westerholm och till ekonom fru Anna Johansson; femte medlem i styrelsen är överste K. Lilius.
TEATERKRITIK. Att våra teatrar, och i all synnerhet de resande teatersällskapen ha en repertoar, vars innehåll för åskådaren är av mer än tvivelaktigt värde, skall väl ingen kunna bestrida.
---
Slik teater gagnar ingen, men skadar fast mer och mer och har mycket litet att skaffa med den teater, som skall vara en sann konst och bildningsanstalt för nutidens jäktade människosläkte. (sign. Urbanus)
TRAKTORKRAFT. Om lördag, den 21 dennes, anordnar A.-B. Agros å Laxpojo gård i Lojo en uppvisning i plöjning med Fordson och Caterpillar traktorer. Intresserade jordbrukare anmodas att infinna sig för att övertyga sig om dessa traktorers arbetsförmåga.
SÅNGKRAFT. Fru Anna Hagelstams konsert i Karis-Billnäs samskola i afton kl. 8 erinra vi ytterligare om. Ingen vän av sång får försumma detta sällsynta tillfälle att höra en av landets främsta sångerskor.
SKOLIDROTT. Om lördag och söndag försiggå i Ekenäs de årligen återkommande tävlingarna i allmän idrott mellan Hangö och Ekenäs samskolors idrottsföreningar om fröken A. Jefremows vandringsstandar. Tävlingarna bli i år synnerligen spännande, då Hangö samskola åter har en god idrottstrupp att ställa upp.
TILL ESTLAND. Såsom vi för någon tid sedan meddelade drev styrmannen A. Erlund i en öppen roddbåt ut till havs utan att sedermera något avhördes, varför man antog att han omkommit. Dessbättre är detta icke fallet ity att till anhöriga ingångna meddelanden giva vid handen att E. drivit i land i Emmesti å estländska kusten.
TILL GAMMAL-SVENSKBY. Söndagen den 15 oktober har pastor Kristoffer Hoas lämnat Stockholm för att över Reval, Petersburg och Moskva begiva sig till sin fjärran i Ukraina belägna, länge saknade hembygd.
---
Diakonistyrelsen i Sverge har dessutom ombesörjt åt den blivande herden i Gammal-Svenskby mässhake och kappa, varjämte svenska kvinnliga missionsarbetare insamlat en mängd klädesplagg för gammalsvenskbyborna.
HÄSTMARKNAD. Sedan Helsinge Hästförädlings A-B. inköpt Gullby jordområde invid Helsinge kommunalhus och Malm järnvägsstation, kommer bolaget därstädes inrätta sport-och idrottsplan samt marknadsplats. Sin första hästmarknad å egen marknadsplats föranstaltar bolaget måndagen och tisdagen den 23 och 24 oktober.
FASCISMEN. Det är givetvis svårt att säga om fasciströrelsen skall fortplanta sig över Europa och giva upphov åt likartade strömningar i andra länder, eller förbliva en isolerad italiensk företeelse.
Vissa tecken varsla om att någonting liknande är å bane bl.a. i Tyskland. (Ledare).
FLYGREKORD. I Le Bourget ha Bossoutrot och Drouhin ombord på ett biplan hållit sig i luften 34 timmar 14 minuter 7 sekunder, därmed slående det tidigare officiella världsrekordet, som var 28 timmar 19 min. 30 sek.
ANSTÄLLS. En ärlig, pålitlig husa erhåller tjänst å Tessver gård i Finby från 1 november. (Annons).
TILL SALU. Centrum-kaminen, bränslebesparande och värmeeffektiv, säljer Bruno Blomberg, Ekenäs, E.A. Knuus gård. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER