Framtiden är (s)vår

Riksdagens framtidsutskott är unikt i ett internationellt perspektiv.

Vi som lever i västerländska demokratier tror vanligtvis hårt på principen om politisk jämlikhet. Även om vi vet att verkligheten ofta ser annorlunda ut är tanken på att alla behandlas lika i den demokratiska processen mycket viktig för oss.