Karis hembygdsförening digitaliserar sitt arkiv - fotografier och vyer lyfts fram ur historien

Karis hembygdsförening digitaliserar sitt material så att det ska hitta en större publik. Fler frivilliga ska utbildas för arbetet, och snart skaffas också rejäl kamerautrustning till föreningens hus.

Göran Fagerstedt, Oliver Warelius och Kim Adolfsson säger att gamla fotografier har mycket att berätta. Utrustningen för bildhanteringen finns på Antkärrgården.
Niclas Erlin
01.10.2022 06:16
Skannern på Antkärrgården i Karis har varit i flitig användning under den senaste tiden. Här i Karis hembygdsförenings hus i Strandparken vid Svartån har praktikanten Oliver Warelius arbetat under sommaren med att föra in gamla fotografier i en bildsamling.

ANDRA LÄSER