Allt fler ledamöter i Kyrkslätt vill ha järnvägsdepå – behövs för sysselsättning och trafik

Planerna på att bygga en järnvägsdepå i Kyrkslätt har tidigare mött ett kompakt motstånd, men den senaste tiden har allt fler ledamöter i fullmäktige börjat tänka om. Det här kom fram på måndagens fullmäktigemöte i Kyrkslätt där två omröstningar som tangerade järnvägsdepåns placering ägde rum.

Planerna på en järnvägsdepå har väckt motstånd i Esbo och Kyrkslätt, även om allt fler ledamöter i Kyrkslätt är för en depå.

– Ingetdera av ärendena som man röstade om har en direkt beröringspunkt med depån, men i MAL-avtalet nämns depån som ett projekt. Den ena omröstningen slutade med 25-24 (vice ordförandes röst avgjorde). Kyrkslätt anser fortfarande att depån inte ska finnas på kommunens marker, säger fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz (SFP).

ANDRA LÄSER