Förändringsledarna för Nyland är valda

Markus Sovala är förändringsledare för landskapsreformen i Nyland, medan Timo Aronkytö leder vårdreformen i Nyland. Valen gjordes av landskapsstyrelsen i måndags.

Ledare. Timo Aronkytö och Markus Sovala leder vårdreformen och landskapsreformen i Nyland fram till juli nästa år.
Sovala är politices doktor och fungerar nu som avdelningschef för Finansministeriets ekonomiska avdelning. Timo Aronkytö är direktör för Vanda stads äldre- och handikappservice. Han har tidigare arbetat vid Social- och hälsovårdsministeriet. I sina nya uppgifter styr och samordnar Sovala och Aronkytö vård- och landskapsreformen. De säger sig båda vara väldigt motiverade att ta itu med det kommande arbetet.
– Det är ett enormt projekt att inrätta ett landskap, både vad gäller projektets omfattning och tidtabell, säger Sovala. Vi nylänningar gör det här arbetet för oss själva och inom de ramar vi har. Vi lovar att se till att förberedelserna sker som en öppen och transparent process och att vi med Timo ror i land reformen, säger Sovala.
– Social- och hälsovården anses vara en svårlöst helhet. Det är svårt men inte omöjligt, säger Aronkytö. Nyckelfrågan är att vi skapar kundfokuserad service. Digitaliseringen erbjuder också en massa möjligheter. Med tanke på Nylands särdrag ser jag sällsynt många möjligheter i det här arbetet, säger Aronkytö.
De nya ledarna presenterar sig vid landskapsparlamentet på torsdag.