Tillåt mera parkering

Man bör absolut ordna parkeringarna så att företagen i hamnområdet inte lider av parkeringsproblemen.

26.07.2019 05:56
Med tanke på att turisterna är livsviktiga för Raseborgs framtid bör man göra allt för att ordna parkeringsmöjligheterna så smidigt som möjligt.
Raseborg har tyvärr en negativ inflyttning vilket ger lägre skatteintäkter trots att skattesatsen är bland de högsta i landet.
Man bör absolut ordna parkeringarna så att företagen i hamnområdet inte lider av parkeringsproblemen. Det är synnerligen viktigt att företagen kan anställa flera arbetstagare och att staden blir ansedd som företagsvänlig.
Se till att mopedernas okynneskörning upphör. Tillåt flera parkeringsplatser där man nu har förbud att stanna, trafiken är inte så omfattande att den skulle lida av förenklingar.

Anita Saren

Georg Lång

Ekenäs

ANDRA LÄSER