På onsdag öppnar nya korsningen till Karis i Läpp

Den planskilda anslutningen i Läpp i Karis öppnas för trafik. Den officiella invigningen av de nya trafikarrangemangen på området går av stapeln den 7 september.

Den planskilda korsningen i Läpp i Karis öppnar på onsdag.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
30.08.2022 14:47 UPPDATERAD 03.09.2022 08:34
Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning i Karis är inne på målrakan. Anslutningen öppnas för trafik onsdagen den 31 augusti. De allra sista arbetena i korsningsområdet utförs i början av september.
Byggarbetet inleddes sommaren 2021 och blir klart enligt tidtabell. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.
– Arrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde, säger projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket. 

Invigs en vecka senare

Officiell invigning av de nya trafikarrangemangen ordnas den 7 september till musik av Dragsviks traditionsmusikkår. I invigningsceremonin deltar minister Thomas Blomqvist, projektchef Antti Koski, entreprenörens representant, samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, tekniska direktören Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas.
Publiken har samtidigt möjlighet att ställa frågor om utvecklingen av området kring Läpp till stadens representanter.

ANDRA LÄSER