Polisen: Alla de förolyckade färdades på flaket

De allvarligt skadade i torsdagens storolycka i plankorsningen i Skogby i Raseborg uppges vara i stabilt tillstånd. Polisen har ännu inte inlett egentliga förhör med de skadade på Tölö sjukhus, man vill ge dem tid att återhämta sig.

I olycksbilen färdades tre beväringar i styrhytten och fem på det i kollisionen illa tilltyglade flaket.
27.10.2017 11:30 UPPDATERAD 27.10.2017 15:30
Utifrån de preliminära samtalen var sammanlagt fem fordon i rörelse. De tre första var lastbilar och bakom dem körde stampersonalen i en bil och en motorcyklist.
Olycksbilen, an lastbil av typen Sisu A2045, var den första i längan.
Tre beväringar befann sig i körhytten och fem på flaket. Alla de omkomna beväringarna färdades på flaket sittandes i stolarna som är omgärdade av en säkerhetskorg.
Plankorsningen i Skogby där olyckan inträffades inspekterades senast i slutet av augusti. Då hade man inspekterat siktförhållandena och röjt sly. På banavsnittet är hastighetsbegränsningen 120 kilometer i timmen. Det är också rälsbussens topphastighet.
Vid tidpunkten för olyckan var väderförhållandena väldigt svåra och sikten dålig.

Antog att bilen skulle väja

Polisen har talat med lokföraren. Han såg bilen framför sig. För honom var synfältet och färdriktningen samma vilket gjorde att han hade betydligt lättare att se militärfordonet än vad personerna i militärfordonet hade att se tåget.
– Han såg att lastbilen saktade in och tog det som en självklarhet att den skulle stanna. När den inte gjorde det signalerade han med rälsbussens varningsljud och gjorde en häftig inbromsning, säger kommissarie Ilkka Kantola.
Inbromsningen gjordes från rälsbussens topphastighet, det vill säga 120 kilometer i timmen.
– Antagligen var hastigheten över 100 kilometer i timmen när kollisionen inträffade. Rälsbussen väger ändå 54,4 ton.
En del av de beväringar som överlevde smällen är chockade och allvarligt skadade och man vill låta dem återhämta sig i ro. Men polisen har talat med åtminstone en av dem som befann sig i förarhytten. De vittnesmålen berättar att man bara hörde och kände smällen. I förarhytten hörde man inga varningssignaler och såg inga ljus.
– Motorljudet från en kall terränglastbil, utan den isolering som en vanlig lastbil har, är ganska högt.
Kantola kan inte säga hur bekant lokföraren var med banavsnittet.
– Nog blir man väl bekant med det ganska snabbt. Men vädret inverkar på sikten och med 120 kilometer i timmen är reaktionstiden ganska kort. Man måste lita på att korsande fordon väjer.
Polisens undersökningar fortsätter. Man ska ännu förhöra de inblandade, analysera material som man tagit tillvara och bekanta sig med försvarsmaktens regelverk. Rättsmedicinska undersökningar ska också utföras. Om utredningen informerar man nästa gång på onsdag om det finns orsak till det.

Hit kan man vända sig

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har uppdaterat kontaktuppgifterna till för dem som behöver krishjälp med anledning av olyckan.
I Raseborg kan man vända sig till ledande psykolog Helena Schöldström, (fredag-söndag den 27– 29 oktober fram till klockan 21), på numret 0400 377 432. Församlingen håller kyrkan öppen på fredag mellan klockan 16 och 18.
Det finns ett servicenummer som man kan ringa till varje kväll efter klockan 18.
I Hangö jourar hälsocentralen mellan klockan 8 och 16 på numret 019 2203 555. Stadens kristelefon är öppen klockan 8 och 16 på numret 040 135 9499.
Det akutpsykiatriska Broenheten svarar på numret 050 427 6566 vardagar mellan 8 och 20 och på helger mellan 10 och 18. Öppenvårdens stödavdelning nås på numret 019 224 3050 dygnet runt.
Den nationella social- och krisjouren svarar dygnet runt på numret 09 8392 4005.