Mindre volym ger större underskott

Raseborgs sjukhus gör efter tio månader ett underskott på 2,7 miljoner euro. Underskottet är 1,2 miljoner euro större än budgeterat och beror på uteblivna inkomster på grund av låga verksamhetsvolymer.

Trots att sjukhuset har lyckats hålla kostnaderna på en lägre nivå än tidigare blir underskottet större än planerat.

VNS har lyckats underskrida utgiftsbudgeten detta år. Också jämfört med i fjol är kostnaderna lägre. Sjukhuset har under året förverkligat ett sparprogram för att sänka kostnaderna.

Men trots att sjukhuset har lyckats hålla kostnaderna på en lägre nivå än tidigare blir underskottet större än planerat. Enligt den senaste prognosen kommer underskottet 2016 att bli ungefär 3 miljoner euro. VNS har pågrund av den så kallade ambulansrabatten ett budgeterat underskott på 1,8 miljoner euro.

ANDRA LÄSER