Fortsättning planeras för Finlandsmodellen – nya aktörer söks för hobbyverksamhet i Raseborg

Raseborgs stad har sedan läsåret 2021-22 drivit Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Nu förbereder man sig för nästa läsår och söker intresserade aktörer och arrangörer.

Fortsättning följer för Finlandsmodellen i Raseborg.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
26.01.2023 14:49 UPPDATERAD 27.01.2023 08:57
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets projekt som går ut på att kommunen i samarbete med olika lokala, regionala och nationella hobbyaktörer planerar och ordnar avgiftsfri hobbyverksamhet i samband med skoldagen.
Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1–9 samt i tilläggsundervisningen. Hobbyaktiviteterna ska inledas senast i september och pågå fram till maj.
I nuläget deltar 249 kommuner i landet i projektet. I Raseborg är 62 klubbar igång för tillfället med  cirka 800 deltagare. Sammanlagt har 14 olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. 

ANDRA LÄSER