Insändare: Bevara Lojo BB

12.09.2022 14:27
En nedläggning av förlossningsverksamheten i Lojo har framkommit som ett exempel på sparåtgärd, då HUS funderar på inbesparingar för att minska underskottet i budgeten för nästa år.
Det är verkligen upprörande att man spekulerar kring en nedläggning av förlossningsavdelningen i Lojo sjukhus. Vi behöver en förlossningsavdelning i Lojo och i Jorv i Esbo i Västra Nylands välfärdsområde. Tillgången till service på skäligt och tryggt avstånd oberoende var i välfärdsområdet man bor är en jämlikhetsfråga. Jämlikhet är dessutom en av grundfrågorna, som behovet för en vårdreform ursprungligen grundades på. Välfärdsområdet är ett stort område med runt 480 000 invånare och enligt prognoser förväntas invånarantalet växa stadigt under de följande årtiondena. Det står helt klart att även de mindre regionala sjukhusen i Nyland, liksom Lojo, Raseborg och Borgå behövs och att verksamheten i dem snarare bör utvecklas än avvecklas.
Förlossningsverksamheten inom HUS har flera gånger tidigare utsatts för sparåtgärder och man måste fråga sig varför den gång på gång lyfts fram som en verksamhet man kan skära i. Vilka signaler vill man sända till unga människor och familjer som planerar för barn? Är bebisar välkomna? Nativiteten må vara sjunkande, men att spara i förlossningsverksamheten fungerar inte heller som en uppmuntrande åtgärd. Redan nu är kapaciteten vid Jorvs förlossningsavdelning otillräcklig. Föderskor ska inte behöva oroa sig för om man ryms in på förlossningen eller om man ska hinna fram i tid. Trygga förlossningar måste garanteras och alla ska ha samma möjlighet till en god och trygg förlossningsupplevelse.
Lojo BB erbjuder högklassig service och antalet födslar har ökat tack vare arbetet man gjort bland personalen. Servicen fungerar också på svenska. Det gör spekulationerna kring en nedläggning av förlossningsavdelningen i Lojo ännu mer absurd. I dessa tider, då landet redan lider av enorm brist på vårdpersonal, har vi inte råd att skapa mer osäkerhet bland personalen. Tvärtom, gott arbete borde belönas.
Staten bör nu se över finansieringen för välfärdsområdena och HUS. Nu är den inte tillräcklig. Vi kan inte inleda vårt arbete med att göra akuta och kortsiktiga nedskärningar i servicen. SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde kan inte acceptera en stängning av förlossningsavdelningen i Lojo, och kommer jobba för att Lojo BB finns kvar även i framtiden.
Henrik Wickström, ordförande Karin Cederlöf, vice ordförande, Nina af Hällström, vice ordförande, Anna Aintila, Ralf Backman, Peter Braskén, Torbjörn Ekholm, Eva-Lena Gästrin, Johan Lassus, Veronica Rehn-Kivi, Karl von Smitten, Anita Westerholm, SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde