Insändare: Dämpa ökningen av boendekostnaderna

31.03.2023 13:26
Huvudstadsregionen är klart Finlands dyraste område att bo i. Priserna på bostadsfastigheter höjer de tomt- och byggnadsvärden som utgör grund för fastighetsbeskattningen. Den här dolda progressiviteten skärper klart den totala beskattningen i huvudstadsregionen jämfört med det övriga landet.
Lagstiftningsvägen ska det inte sättas alltför höga nedre gränser för fastighetsbeskattningen. Kommunerna måste själva får besluta om nivån på sin fastighetsskatt.
Priset på fjärrvärme har ökat drastiskt. Vi anser att de stora utdelningar som energibolagen betalar ut till sin ägare bör användas för investeringar, med vilka man redan kunde ha producerat mer koldioxidsnål energi än vad som är fallet.
Priset på nyttigheter som är ett måste för alla fastigheter och boende, som t.ex. el, fjärrvärme och vatten, bör via lagstiftningen styras så att det inte blir oskäligt, åtminstone inte i de fall den som äger fastigheten eller bor i den inte har fler än ett alternativ till leverantör. Detta gäller särskilt vatten och fjärrvärme.
Tillgången till finansiering för renoveringar hotar att försämras, till och med för husbolag i huvudstadsregionen. Det är inte längre självklart att husbolag får finansiering för omfattande renoveringsprojekt. Dessutom tar det ofta alltför lång tid för myndigheterna att behandla de tillstånd och lov som behövs och utgången av processen kan vara oförutsedd.
Dessa fastighetsreparationer som på lång sikt minskar boendekostnaderna måste fortsatt omfattas av understöd från ARA och tillräckliga statliga understödmedel måste reserveras för dem. För tillståndsprocessen måste det fastställas tidsfrister, inom vilka ett beslut om lov eller tillstånd senast måste fattas.
Förhoppningsvis kommer den nya regeringen att främja dessa av föreningens mål.
Marika Sipilä, Verksamhetsledare, Finlands Svenska Fastighetsförening

ANDRA LÄSER