Också Sjundeå fattade det avgörande beslutet – avtalet med Novago sägs upp

Lojo stadsfullmäktige fattade det avgörande beslutet förra veckan, och i går följde Sjundeå efter. Bägge kommunerna säger upp ägaravtalet med Novago företagsutveckling.

Lojo och Sjundeå är klara att lämna Novago företagsutveckling. Raseborg, Ingå och Hangö förväntas göra samma sak.
Kommunstyrelsen i Sjundeå hade av fullmäktige delegerats rätten att säga upp aktieägaravtalet med Novago – vilket styrelsen i går beslutade göra. Sjundeå säger således, i likhet med Lojo, upp avtalet så att det upphör senast den 31 december 2023.

ANDRA LÄSER