Också Sjundeå fattade det avgörande beslutet – avtalet med Novago sägs upp

Lojo stadsfullmäktige fattade det avgörande beslutet förra veckan, och i går följde Sjundeå efter. Bägge kommunerna säger upp ägaravtalet med Novago företagsutveckling.

Lojo och Sjundeå är klara att lämna Novago företagsutveckling. Raseborg, Ingå och Hangö förväntas göra samma sak.
Johanna Lemström
21.12.2021 10:45 UPPDATERAD 21.12.2021 10:53
Kommunstyrelsen i Sjundeå hade av fullmäktige delegerats rätten att säga upp aktieägaravtalet med Novago – vilket styrelsen i går beslutade göra. Sjundeå säger således, i likhet med Lojo, upp avtalet så att det upphör senast den 31 december 2023.