Tidningarna är viktiga

Vi stöder varmt SFP:s namninsamlingskampanj för att bevara tidningarna i nuvarande form.

En livlig lokal demokrati behöver lokala tidningar som bevakar och granskar makten och ger utrymme för debatt om lokala frågor. Om tidningarna Västra Nyland och Östnyland utkommer endast två dagar i veckan i stället för fem krymper två viktiga arenor för den offentliga debatten markant. Tidningarna är centrala arenor för informationsförmedling och åsiktsutbyte i respektive region.

Tidigare samarbetsförhandlingar på KSF Media har speciellt drabbat samhällsbevakningen. Det finns en risk för att de snabba och omfattande nedskärningarna nu kommer att drabba lokaljournalistiken, speciellt den kommunala bevakningen, vilket i förlängningen undergräver den lokala demokratin. Tidningarna är även viktiga för den finlandssvenska kulturen och identiteten.

Mediebranschen är i omvälvning och de finlandssvenska tidningarna står inte utanför den utvecklingen. KSF Medias ägare Konstsamfundet har till uppgift att stöda den finlandssvenska kulturen. Därför hoppas vi att KSF Medias ledning och styrelse inte fattar förhastade beslut utan i stället tillsammans med personalen söker lösningar som säkerställer lokaljournalistiken vid Östnyland och Västra Nyland.

Vi stöder varmt SFP:s namninsamlingskampanj för att bevara tidningarna i nuvarande form. Vi önskar att KSF Medias ledning och styrelse lyssnar på de oroliga människor i regionen som undertecknar listorna. Vi hoppas även att SFP använder sina naturliga och nära kontakter till KSF Media för att bevara de viktiga lokaltidningarna i nuvarande form.

Anette Karlsson

Vice ordförande

Anita Spring

Eva Comét

Rune Westerlund

Styrelsemedlemmar

Ove Blomqvist

Kretsordförande, Östra Nyland

Nina Wessberg

Kretsordförande, Västra Nyland

Finlands svenska socialdemokrater

ANDRA LÄSER