Utbildning tema i traditionell västnyländsk årsbok

Den traditionella västnyländska årsboken har getts ut i sedvanligt format. Temat för i är år utbildning.

Magnus Cederlöf skriver i Västnyländsk årsbok om Ekenäs seminarium som invigdes år 1871.
Västnyländsk årsbok är redan en institution. Den har kommit ut sedan 1977 och har sedan dess årligen gett en översikt av det gångna året och även lyft fram aktuella teman.

ANDRA LÄSER