Arkeologi, Raseborg Medeltiden lyfts till markytan

Amatörarkeologer fascineras av nya, intressanta fynd i Raseborgs slotts närmiljö. Fynden berättar mycket om vardagslivet vid slottet under medeltiden.

Ansvarig. Elina Terävä ser till att alla fynd dokumenteras och dateras grundligt.
Sofia Westerholm
02.07.2017 08:00
Under tre veckor har Hangö Sommaruni och Västra Nylands landskapsmuseum i samarbete med Helsingfors universitet bedrivit arkeologiska utgrävningar i Raseborgs slotts närmiljö.
– Hangö Sommaruni har haft en liknande arkeologikurs alltsedan 70-talet men det är nu fjärde året i rad vi grävt här, berättar forskningschef Georg Haggrén.
Haggrén ser att det finns ett stort intresse bland folk att personligen ta del av lokalhistoria.
– Inom arkeologi har man möjlighet att själv närma sig den lokala historian i stället för att läsa om den i böcker. Det fascinerar och intresserar väldigt många.

Informerande fynd

Under årets utgrävningar har det hittats mycket material som berättar om vardagslivet vid slottet under medeltiden.
Elina Terävä är doktorand vid Helsingfors universitet och har deltagit i utgrävningarna.
Hon ansvarar även för att fyndmaterialen som hittats nu dokumenteras ordentligt.
– Fynden är väldigt intressanta eftersom de visar att det som finns nedskrivet om medeltiden inte nödvändigtvis alltid stämmer till punkt och pricka, säger Terävä.
Terävä berättar att dokumenteringen om medeltiden i Finland är knapp och att det som finns skrivet om Sverige och övriga Europa inte alla gånger stämmer in på Finland.
– Man kan i många böcker till exempel läsa att glasföremål enbart användes i Sydeuropa under medeltiden men nu under utgrävningarna har vi hittat bitar av glasföremål här.
Många av fynden vid slottet tyder också på livliga handelskontakter med Centraleuropa redan under medeltiden.

Gott väder att gräva

Få gläds åt sommarvädret hittills men som forskningschef vid utgrävningarna ser Haggrén ingen orsak att klaga.
– För vår del har det varit helt lagom väder att jobba. Marken får varken vara för våt eller för torr då man ska gräva. Endast en dag har vi varit tvungna att avsluta på grund av regn.
Han är också nöjd med arkeologgruppen som deltagit i år.
– Vi har varit omkring sex personer per vecka och det är en passligt stor grupp att handleda. Två doktorander som nu som bäst flitigt skriver sina avhandlingar har också deltagit och det har varit roligt.

Benbitar och vapenfynd

Som ett av årets mest unika fynd nämner Terävä en bit av en bronsgryta.
– Stengods var vanligare under den tiden men detta fynd tyder på att även finare bronskärl användes till servering.
En stor del av de områden man grävt i användes under medeltiden som plats för att dumpa skräp från slottet.
– Eftersom mycket skräp slängdes hit har vi också nu hittat många benbitar. Fiskben och ben av grisar visar vad man åt mycket av på den tiden, säger Terävä.
Under utgrävningarna hittades sammanlagt också nio armborstpilar.
– Man vet väldigt lite om konflikterna här på den tiden så alla slags vapenfynd är alltid intressanta, konstaterar Terävä.

Dags att analysera

Haggrén anser att Raseborgs slott är bland de mest intressanta slotten då man vill forska i medeltiden.
Han hoppas därmed att utgrävningarna i slottets närmiljö kunde fortsätta även nästa år.
– Det skulle vara intressant att fokusera på området mellan slottsmalmen och själva slottet under kommande år.
Nu återstår ett tidskrävande arbete då alla fynd grundligt ska dateras och analyseras.
Terävä berättar att man till exempel genom att analysera pilspetsarna på djupet, kan få reda på i vilken riktning de skjutits.
– Det tar mycket tid då allt ska analyseras men förhoppningsvis vet vi en hel del mer i början av nästa år.
Att en stor del av jobbet ännu återstår bekymrar henne ändå inte.
– Man har alltid ett leende på läpparna då man hittar något nytt men roligast är ändå att börja utreda vad det är och varifrån det kommer.