Kris, makt och undergång

Jag är illa rädd för att alla krypande små steg i riktning av mera centraliserad makt i slutändan åstadkommer en situation i vilken EU spricker.

Med ojämna mellanrum blossar det upp en debatt om Europeiska unionens fortbestånd. Vanligtvis är orsaken att vi har kört in i en kris igen och det finns ett EU-talesätt om att aldrig låta en kris gå till spillo. Det ger en möjlighet att flytta fram beslutspositionerna. När vi talar om att flytta fram positionerna handlar det om någonting som i en mera vetenskaplig och juridisk diskussion går under benämningen competence creep – en smygande ändring av regelverket kring maktfördelningen mellan unionen och medlemsländerna.
ANDRA LÄSER