Ingå och Sjundeå vill stärka demokratin på lokal nivå - ”Demokrati är ingen självklarhet, vi måste jobba för att ha den kvar”

Möjligheten att påverka beslut och rätten att delta i beslutsprocessen är centrala demokratiska principer och något vi tar för givet. Men globalt är demokratin på nedgång. Ingå och Sjundeå har startat ett projekt som ska stärka demokratin på lokalplanet.

Matilda Almar jobbar till slutet av nästa år med ett projekt som ska främja demokratin i Ingå och Sjundeå. Projektet utgår från biblioteken i båda kommunerna. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
02.11.2022 09:21 UPPDATERAD 03.11.2022 15:53
Tänk dig att din kommun planerar ett nytt företagsområde i dina kvarter. Du är i princip för tanken men har en hel del frågor kring hur planerna ska förverkligas. Vet du då vart du ska vända dig för att få svar? 
Det här är en av de första sakerna Matilda Almar ska börja jobba med. Hon är anställd för projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland, som pågår i Ingå och Sjundeå fram till slutet av nästa år. Projektets syfte är att stärka deltagande och lokal demokrati i kommunerna. 
– Det vi har börjat med är en enkät där vi kartlägger hur kommuninvånarna upplever nuläget. Här hoppas vi på svar av så många som möjligt, också av dem som är ointresserade, säger hon.

ANDRA LÄSER