Samhällstekniska i Raseborg får ny chef – nämnden valde Fredrik Bäcklund

Fredrik Bäcklund blir ny chef för Raseborgs stads samhällstekniska avdelning. Han har tidigare verkat som gatuchef vid avdelningen.

Till de områden som chefen för samhällsteknik ansvarar för hör bland annat vinterunderhåll av stadens gator.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
23.11.2022 09:03 UPPDATERAD 24.11.2022 12:13
Tekniska nämnden i Raseborg har valt skogsbruksingenjör Fredrik Bäcklund till chef för samhällstekniken. Han har hittills verkat som gatuchef i staden. Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

ANDRA LÄSER