Modeföretagare kämpar för byskolor - "Raseborgs stad ser inte de möjligheter jag ser"

När entreprenören Minna Särelä med familj flyttade till Raseborg kändes orten inte bara som det bästa alternativet, det kändes som om de kommit hem. Nu för hon den nya hemstaden till rätten.

Visionär. Minna Särelä vill uppmana alla att vända sig bort från tanken att man måste följa andra, och istället göra det som känns rätt och äkta.
Ida Axelsson
25.07.2020 10:00
Vem är Minna Särelä? Precis den hon själv vill vara.