Tappa inte vatten i avloppet när det är strömavbrott

Spola inte toaletten och tappa vattnet från kranen i en hink om det är strömavbrott, annars riskerar du översvämning. Följ informationen och instruktionerna från ditt vattenverk, eftersom de kan variera områdesvis.

Vid strömavbrott ska man tappa vatten i ett kärl.
21.01.2023 11:43
– Under ett kortare strömavbrott på till exempel två timmar fortsätter vattenförsörjningen med normalt eller något lägre tryck i de flesta hushållen. Vattnet kan då användas som dricksvatten som vanligt och vattnets kvalitet påverkas inte, säger Essi Kulju, beredskapsexpert vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.
Även ett kortare strömavbrott påverkar ändå hanteringen av avloppsvatten, eftersom de elektriska pumpar som används för att transportera vattnet till reningsverken slutar fungera. Då kan avloppsvattnet inte transporteras vidare i röret, om inte pumpen har en reservgenerator.
– Vatten ska helst inte tappas i avloppet under ett strömavbrott. På så sätt kan vi förhindra att avloppsvattnet svämmar över i miljön eller i fastigheter.

ANDRA LÄSER