Besvär mot köpcenter i Norra hamnen avslogs

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besvären mot det planerade köpcentret Pier 25 i Norra hamnen i Ekenäs.

Byggföretaget Mäenpääs konsult Peter Tanzer, längst till vänster i bild, deltog i taklagsfirandet för Port 19 i början av september. Med på bild även Lillemor Granlund-Immonen och Ralf Lindén från OP-Fastighetscentral som skött marknadsföring och försäljning av lägenheterna.
Då bostadsbolaget Port 19 firade taklagsöl i början av september sa Mäenpää Byggnads konsult Peter Tanzer att Pier 25 ligger på is i väntan på avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) (VN 12.9).
Nu har ärendet avgjorts. HFD har avslagit besvären. Det innebär att detaljplanen för Norra hamnen i Ekenäs som Raseborgs stadsfullmäktige godkände i juni 2015 är gällande. Den nya planen medger ett köpcenter intill det planerade, och snart delvis färdiga, bostadskomplexet Port 19.
– Det är skönt att vi fått ett avgörande. Som part i en process vill man ju att allt ska gå så smidigt som möjligt, men samtidigt kan jag på sätt och vis förstå motståndet. Det handlar om en stor förändring i stadsbilden, säger Tanzer.

Vad händer nu?

– Nu får vi titta på planerna igen, på alla variabler och parametrar. Kolla vilka behov som finns, titta på förändringar i marknadsbilden ... befolkningsutvecklingen i Raseborg är inte odelat positiv. Men jag vill inte uttala mig alltför bastant om det, svarar Tanzer.
Huruvida kedjor som H&M, som man de facto hade ett hyresavtal med redan, fortfarande är intresserade, avslöjar Tanzer inte. Han säger att man nu ska vända på alla stenar som finns och fundera på vilket koncept och vilken storlek ett köpcenter kunde ha.

Lång besvärsprocess

Det var Bostadsbolaget Vita Svanen 1 och grannarna Ulf och Mary Enberg som besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol mot detaljplanen. Besvären avslogs i slutet av år 2016, men besvärsställarna överklagade till HFD – som nu också förkastat besvären mot Pier 25.
Bostadsbolaget lämnade in besvär på grund av att man i bolaget ansåg att det gick fel till då staden ingick planeringsreservationsavtalet med byggföretaget Mäenpää. Paret Enbergs besvär berörde bland annat buller och andra olägenheter som de ansåg att ett köpcenter skulle medföra.
Tidningen Länsi-Uusimaa var först med nyheten om att besvären förkastats i HFD.