Kommuner vill rädda kustbanan med direkta, moderna regiontåg till Hangö

Allt är färdigbyggt för mera trafik, säger Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg. Fem kommuner i Västnyland lobbar nu för bättre Åbobana via Karis.

En hybrid mellan pendel- och fjärrtåg för direkt trafik till Hangö när banan får el 2025 – det önskar de västnyländska kommunerna i en skrivelse till statsmakten.
Jan-Erik Andelin
01.11.2020 12:00
Direkta, moderna regiontåg mellan Helsingfors och Hangö. Flera mötesplatser och sträckor med dubbelspår. Kommunerna i Västnyland upprepar det man sagt flera gånger – med små förbättringar finns det förutsättningar för att också i framtiden ha Åbotåg via Karis.

ANDRA LÄSER