Nu börjar alguppföljningen i våra vatten

Medborgarna kan grunda sin egen observationsplats och hjälpa till att skapa en helhetsbild av algläget.

De blågröna algerna återvänder igen till våra vatten.

Sommarsäsongen innebär strand och bad, men också de ständigt återkommande blågrönalgerna i våra sjöar och hav. Finlands miljöcentral koordinerar årligen en uppföljning av algsituationen från juni till september. Uppföljningen hjälper till att kartlägga en helhetsbild av mängden blågrönalger i havs- och insjövatten.

I år kan medborgarna igen vara med och göra sin egen uppföljning. Med hjälp av nättjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att grunda en egen observationsplats där man kan följa upp algsituationen, ytvattentemperaturen och siktdjupet.

Förra sommaren registrerade privatpersoner mer än 1 200 observationer om blågrönalger. Observationerna och den aktuella algsituationen visas också på den nya informationsportalen Östersjön.fi.

I år kommer också Finlands Rotary-organisationer att delta i observationsarbetet. Rotarianerna har under våren avtalat med Finlands miljöcentral om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser.

Rotary är en internationell serviceorganisation på etisk grund, som fungerar i över 200 länder.

ANDRA LÄSER