Fiber i marken ersätter koppar i luften

De traditionella trådtelefonsabonnemangen blir allt färre och nätet därmed dyrare att upprätthålla. Samtidigt byggs ersättande fibernät ut i stället, i stor utsträckning även på glesbygden. Karis Telefon har därför gjort upp en treårsplan för nedmonteringen av kopparnätet.

Backgränd är ett typiskt fall för Karis Telefon. Här finns en gammal telefoncentral som betjänar några tiotal hushåll. I samband med att Caruna grävt ner sina kraftledningar dras Karis Telefons optiska fiber i samma fåra. Nu grävs fiberanslutningarna från stamlinjen till hushållen. Kopparnätet stängs 2019 och då tas telefonstolparna ner. Robin Metsola på Ralf Jung gräver.
I vissa europeiska länder har trådtelefonernas antal till och med ökat. En orsak är att operatörer som exempelvis i Sverige har erbjudit gamla trådkunder så kallade VoIP-telefoner, som utnyttjar internet för i stället för det traditionella telenätet, som en del av fiberanslutningen.
I Finland har denna teknik aldrig slagit igenom. I somras fanns det i Finland bara 177 000 hushåll med trådtelefon. För tio år sedan fanns det över cirka 1,2 miljoner anslutningar. På företagssidan har avvecklingen gått långsammare, bland annat eftersom den traditionella tekniken kan ha varit en lönsam affär för företaget eller teleoperatören.
– Grovt taget kan man säga att tjugo procent av privatkunderna och tio procent av företagskunderna försvinner varje år, säger Joonas Orkola på Kommunikationsverket.

Tråd vanligast bland äldre

Kommunikationsverkets undersökning med 3 000 informanter visar att trådtelefoner är vanligast bland personer som är 65 år eller äldre. Ändå är det bara 19 procent av dem som meddelar att de har trådtelefon. Den näst största användargruppen är åldersgruppen 50–54 år med 12 procent. I de yngre åldersgrupperna sjunker andelen användare till fem procent eller lägre. Geografiskt är skillnaderna mindre.
Många frågar när de sista användarna försvinner. Det kommer inte att ske överallt samtidigt.
– Spridningen kan vara stor eftersom det beror på vilka beslut lokala telebolag tar. Under de kommande åren kan man vänta sig flera anmälningar om kopparnät som monteras ned, även av väldigt traditionella lokala telebolag. Ju färre användare, desto lättare är det att slopa tjänsten, säger Orkola
– Användningen har blivit dyr. Månadsavgiften är förhållandevis hög i jämförelse med hur kort taltiden är. Det blir dyrt att ha en trådtelefon bara i reserv.

"En förutsättning"

Karis Telefon har sedan 2008 förnyat sitt telenät till fiberbaserat. Redan för tio år sedan såg man att bredbands- samt tv- och underhållstjänsternas kapacitetsbehov kommer att växa så mycket, att tjänsterna kan förverkligas endast med fiber. Därmed är det gamla kopparnätets tidsera är förbi.
– Brytningen är betydande då den gamla tekniken kommer att gå till historien samtidigt med att företaget år 2020 firar 100 år. Utan att ta steget till att bli en fullfjädrad fiberoperatör hade vi inte haft förutsättningar att stöda hushållen, företagen och städerna på vårt verksamhetsområde att klara sig och hänga med i utvecklingen, konstaterar Karis Telefons verkställande direktör Henrik Ekblom i ett pressmeddelande.
De stabila och snabba förbindelser som myndigheterna siktar på att ha till alla hem och företag kan inte förverkligas utan fiber, och det är inte lönsamt eller ändamålsenligt att upprätthålla det gamla kopparnätet parallellt med det nya fibernätet.
Nu är Karis Telefons omfattande byggnadsarbete för att ersätta kopparnätet med fiber inne på målrakan. För tillfället gör ett tiotal grävmaskiner plats för kablarna för optisk fiber. Det gamla kopparnätets tjänster upphör 2018-2020. Tjänsterna i det gamla kopparnätet stängs före utgången av år 2020 på hela verksamhetsområdet. En del av Stenåker i Karis var det första området där tjänsterna i det gamla kopparnätet upphörde i fjol. Därtill har enskilda linjer redan avvecklats på glesbygden.
Följande områden där de gamla koppartjänsterna avvecklas är Grundsjö, södra delen av Mjölbolsta, Finby och Malmkulla. På dessa områden stängs tjänsterna om cirka ett år.
De sista traditionella trådtelefonerna tystnar i Karis, Fiskars, Pojo och Snappertuna år 2020.

Fiber där det går

På området som i stort sett utgörs av Karis Telefons gamla verksamhetsområde finns cirka 2 000 kunder som är kopplade till det kopparnätet. Största delen av dem finns i Karis centrum.
Av de cirka 2 000 kunderna kommer ett hundratal att beröras när det första skedet av nedmonteringen inleds om cirka ett år.
– Vi stänger av de gamla tjänsterna områdesvis. Det handlar om de gamla centralområdena det vill säga de stadsdelar eller byar där det finns telefoncentraler som betjänar ett antal abonnemang. Grundsjö är ett sådant område, säger Patrik Gustafsson, teknisk direktör på Karis Telefon.
– Tanken är att vi erbjuder våra kunder en fiberanslutning i stället. Men det finns säkert undantag om det till exempel finns enstaka hushåll långt ute på landsbygden.
Främst ute i glesbygden finns sådana som vill ha kvar sin trådtelefon, ibland för numrets skull, ibland för trygghetens ifall att mobiltelefonen inte skulle fungera.
– För en del kan en fiberanslutning vara en förhållandevis stor kostnad. Alternativet är då mobiltelefon eller en gsm-telefon av bordsmodell, i praktiken en traditionell telefon men med sim-kort i stället för koppling till vägguttaget.
Det finns fortfarande hushåll där man har ADSL-abonnemang, det vill säga den gamla typens internetuppkoppling. Till alla aktiva ADSL-användare erbjuder Karis Telefon fiber i stället.
Av VN:s läsare finns sådana som vistas på ställen där mobilnätet inte har täckning och trådtelefonen är de enda som fungerar.

Kan sådana situationer uppstå?

– På vårt område är det mobila nätets täckning bra, men det kan finnas något ställe där den är sämre. Där kan en bords-gsm med en antenn som förstärker signalen vara ett alternativ. Vi kommer att se över kundernas behov på de olika områdena för att kartlägga vilken hjälp de behöver. Sedan kommer vi att kontakta dessa kunder per brev.
Med en fiberanslutning kan man köpa en trådtelefonsanslutning, en så kallad VoIP-telefon, som tilläggstjänst.
En bakgrundsfaktor till Karis Telefons strategi är att intresset för fiber har varit stort i glesbygden.
– I jämförelse med stadskärnorna har glesbygden hamnat på efterkälken när det gäller teletjänster. Tack vare utbyggnaden av fibernätet har man fått tillgång till samma tjänster långt ut i periferin, till exempel svenska tv-kanaler och sportkanaler som tidigare bara varit aktuella för dem som bor i centrum. Sådana som bor i huvudstadsregionen och har sommarstuga här har ofta snabbare internetförbindelse på stugan än hemma. Därför är vi inte så oroliga för hur det hela kommer att tas emot, säger Gustafsson.
Han påpekar också att man inte är först ut med att skrota kopparnätet.
– Andra operatörer på området har gjort det redan tidigare. Och i flera fall, bland annat i Tvärminne och Harparskog på Hangö udd, har Karis Telefon erbjudit fiber i stället. Att andra operatörer stänger är en bra möjlighet för oss att nå nya fiberkunder.
I dag betjänar Karis Telefon cirka 5 000 fiberkunder och anslutningar tillgängliga i stora delar av Karis Telefons verksamhetsområde, som sträcker sig från Hangö via Raseborg till Ingå.
– Fibertekniken garanterar en tillräcklig kapacitet i tiotals år framöver, säger Gustafsson.

Kapat på landet

I övriga Raseborg och i Hangö är Telia den huvudsakliga operatören.
– Största delen av vårt kopparnät i Raseborg är under jorden. I Hangö är det fortfarande i luften men vi har gått igenom telefonstolparna. Där vi har skrotat kopparnätet har det varit för att stolparna har blivit för gamla. Det här gäller främst perifera områden i Hangö och Raseborg. Där har vi erbjudit fiber eller mobilt nät i stället, säger nätplanerare Juha Tontti på Telia.
Tonttis uppfattning är att många gamla trådkunder gärna börjat använda mobiltelefoner.
– De är driftsäkra. Speciellt på landsbygden är mobila stödstationer ofta tryggare än telefontrådar i luften.

Finns det ställen där mobiltelnätet inte fungerar?

– Vi kollar alltid att mobilnätets räckvidd är tillräcklig. Ibland kan dess tillräcklighet dock vara en subjektiv uppfattning.
För tillfället planerar Telia inga större projekt i Hangö och Raseborg.
– Vi kommer att fortsätta installera stödstationer för 4G-nätet. Och vi förbättrar vårt mobila nät kontinuerligt i hela landet.

ANDRA LÄSER