Odling på lott i Ingå nästa sommar?

Redan nästa sommar kan det finnas odlingslotter också i Ingå. Övriga västnyländska kommuner har redan länge erbjudit sina invånare att hyra en bit jord för småskalig odling.

Grönsaker från egen täppa smakar bra.
Johanna Lemström
26.05.2016 16:45
Samhällstekniska nämnden i Ingå godkände i tisdags att planerna på en koloniträdgård tar ett kliv framåt. Trädgårdslotterna placeras längs vägen Nyckelpigan, ett stycke österut från bostadsområdet i Dal.
Tf tekniska chefen Ilkka Rissanen berättar att trädgårdslotterna planeras bli cirka fem gånger sex meter stora, eller med andra ord trettio kvadratmeter.
– Om inte det räcker till för ens behov kanske man kan hyra två lotter, säger han.
I år förbereds området genom att luckra upp jorden. Området är nämligen igenvuxet av ogräs. En vattenpunkt och en parkering ska också anläggas intill den tilltänkta odlingsplatsen.

ANDRA LÄSER