Tandvårdens öde klarnar i veckan

Användningsförbud för tandvårdens lokaler är ett möjligt scenario efter klagomål från personalen. Beslutet fattas denna vecka.

Tandvårdspersonalen i Sjundeå gjorde i höstas en klagan till Regionförvaltningsverket på grund av den dåliga inomhusluften i tandvårdslokalerna. Under hösten stötte processen mot nya friska lokaler på patrull flera gånger och personalens tålamod tröt.
Klagan har nu lett till att regionförvaltningsverket har inspekterat lokalerna och bett kommunen om utlåtande om vilka åtgärder som har vidtagits för en bättre inomhusluft. Svaren skulle levereras senast den 8 januari.
Denna vecka väntas ett beslut i frågan. Alternativen är ett krav att kommunen omedelbart åtgärdar problemen eller i värsta fall användningsförbud av tandvårdslokalerna. Beslutet beror på om inspektören på Regionförvaltningsverket anser att kommunens åtgärder är tillräckliga eller inte.
Kommunen har fattat beslut om en ny modulbyggnad för tandvårdens behov. Flytten till det nya huset ska ske under våren.