Rasebo daghem språkberikas

Föräldrar till förskolebarn i Rasebo daghem i Ekenäs önskar att förskoleverksamheten skulle berikas med finska. Bildningsnämnden har nu godkänt att man testar modellen.

Under det här verksamhetsåret, 2019–2020, kommer Rasebo daghem att genomföra ett språkexperiment. I daghemmets förskolegrupp ska barnskötaren endast tala finska.
Språkberikningen är en naturlig följd på språkbadet för 3–5-åringar och får en kontinuitet i och med att finskundervisningen sedan inleds redan i första klass.
Initiativet till språkberikad förskoleundervisning vid Rasebo kommer från daghemmets föräldraförening. Bildningsnämnden i Raseborg godkände försöket med språkberikning på sitt möte i tisdags.
Den språkberikade förskoleverksamheten utvärderas våren 2020.

ANDRA LÄSER