Rekryteringsmässan visar utbudet av arbetsplatser i Hangö - och för samman arbetsgivare och arbetssökande

Med rekryteringsmässan HankoRekryHangö vill man att arbetsgivare och arbetstagare ska finna varandra. Hangö har stort behov av arbetskraft, speciellt sommartid då det är semestertider och turistbranschen har högsäsong.

Elina Ryhänen och Marika Engblom hoppas på många besökare i Hangö stadshus under rekryteringsmässan.
11.01.2023 10:44 UPPDATERAD 12.01.2023 11:39
– Vi har med en ganska tight tidtabell ordat med arrangemangen kring rekryteringsmässan. Men den korta tidtabellen till trots har företagen varit aktivt framme och visat intresse för att delta, säger Marika Engblom, Hangö stads sysselsättningskoordinator.
Elina Ryhänen, Hangö företagares Exit Corona-projektchef, nickar instämmande och konstaterar att man i skrivande stund har trettiofem utställare på mässan som äger rum tisdagen den 24 januari. Arrangörer är Hangö stad, Hangö företagare, Novago, AN-tjänster och Raseborg och Hangö kommunförsök, det vill säga långt samma krafter som låg bakom den första rekryteringsmässan år 2020.
– Tanken var redan då att rekryteringsmässan skulle bli ett årligt återkommande evenemang, men det blev ett uppehåll på grund av pandemin, säger Marika Engblom.

ANDRA LÄSER