Två gymnasier – en rektor på förslag

Det ser ut som att Raseborgs gymnasium inte blir av – däremot en gemensam rektor.

Bildningsnämnden beslutade i fjol att från och med den 1 augusti samordna den svenskspråkiga gymnasieutbildningen i Raseborg till ett gymnasium, Raseborgs gymnasium.
Målet med sammanslagningen var att effektivera resursanvändningen och att skapa en samsyn inom kollegierna och studerandekårerna. I januari beslutade bildningsnämndens svenskspråkiga att förordna rektor Mikael Eriksson till rektor för Raseborgs gymnasium från och med den 1 augusti.
Under processens gång har det framkommit att gymnasiesammanslagningen kommer att påverka de stadsandelar staden erhåller i så kallade smågymnasietillägg. Förlusten i statsandelar skulle bli större än den beräknade ekonomiska effektiveringen som beräknats i Raseborg 2020-åtgärdsprogrammet.
Förslaget som bildningsnämndens svenskspråkiga sektion ska ta ställning till på onsdag är därför att man beslutar att återta sitt beslut att förordna Ekenäs gymnasiums rektor Mikael Eriksson till rektor för Raseborgs gymnasium från och med den 1 augusti.
I stället skulle man förordna Eriksson till rektor för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium för nästa läsår. Den uppgiftsbaserade lönen fastställs enligt skulle vara drygt 4 800 euro med ett uppgiftsrelaterat personligt tillägg på 600 euro per månad.
Själva gymnasiesammanslagningen behandlades av bildningsnämnden i går kväll. Där var förslaget att beslutet om sammanslagning återtas.
ANDRA LÄSER