Förlängt hyresavtal för Casino i Hangö - nuvarande hyresgästen fortsätter

Den nuvarande hyresgästen Cafetering fortsätter hyra Casino för restaurangverksamhet också under de kommande fem åren. 

Det finns ett förlängt hyresavtal för Casino i Hangö.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
09.12.2022 15:29 UPPDATERAD 10.12.2022 09:05
Hangö stad och Cafetering Oy har haft ett hyresavtal för Casino för åren 2018–22. Där fanns också en option för en fortsättning på fem år och den har man nu kommit överens om.
Stadsstyrelsen diskuterade ärendet i onsdags. Där föreslog Jaana Pulkkinen, SDP, att staden ettdera skulle sälja Casino eller så överta verksamheten i egen regi. Förslaget fick dock inget understöd. Stadsstyrelsen godkände i stället hyresavtalet, men beslöt därtill att begära in en rapport om hyresgästens renoveringskostnader och hyresbetalningar.

ANDRA LÄSER